BREADCUMB

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine (HSDHM) osnovano je 19. svibnja 2014. godine s ciljem organiziranja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji pružaju zdravstvenu skrb u djelatnosti izvanbolničke i bolničke hitne medicine.

Edukacija

Tečaj temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini 20.-22. rujna 2017. POPUNJENO

Tečaj ventilacije 06. - 08. listopada 2017. POPUNJENO

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, najavljujemo održavanje poslijediplomskog tečaja 1. kategorije koji će se održati 06.-08.10.2017. u Donjoj Stubici.

4. KONGRES HITNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem

4. KONGRES HITNE MEDICINE s međunarodnim sudjelovanjem

Osobita nam je čast i zadovoljstvo najaviti održavanje 4. Kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati 25.-28.04.2018. u Hotelu Olympia, Vodice. Više informacija o temama kongresa, registraciji sudionika i prijavi sažetaka biti...

Share This