Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Prijava za edukaciju

Prijavite se za jedan od tečajeva putem našeg Internet formulara.

Član društva


Cijena Naziv tečaja Članstvo
70,00 EUR Prijava za edukaciju - Imobilizacija sadrenim zavojem u OHBP-u , za medicinske sestre i medicinske tehničare Redovni član HSDHM
85,00 EUR Prijava za edukaciju - Imobilizacija sadrenim zavojem u OHBP-u, za medicinske sestre i medicinske tehničare Nisam član HSDHM

PODACI O UPLATITELJU

Izričito izjavljujem da svoje gore navedene podatke dobrovoljno dajem na raspolaganje HSDHM te dajem privolu da ih se može obrađivati i koristiti jedino u svrhu moje prijave sudjelovanja na odabranoj edukaciji.