Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

O nama

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednik

Damir Važanić, mag.med.techn. , Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Dopredsjednica

Davorka Furdek, m.s., Opća bolnica Karlovac, Objedinjeni hitni bolnički prijam

Tajnik

Saša Balija, mag.med.techn., Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Upravni odbor

Marijan Bašić, mag.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije
Joško Bilić, m.t., Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Marino Čanađija, mag.med.techn., Zavod za hitnu medicinu grada Zagreba
Marina Friščić, mag.med.techn., Opća bolnica “Dr.T.Bardek” Koprivnica, Objedinjeni hitni bolnički prijam
Milan Lazarević, dipl. med.techn., Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije
Mario Matoc, bacc.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Josip Medunić, bacc.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Perica Vucelić, bacc.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Delegati

Samir Ćoralić, Zagreb
Marina Golub, Velika Gorica
Goran Hrg, Križevci
Kata Ivanišević, Rijeka
Valentina Kovaček, Koprivnica
Sanja Matanović, Gospić
Ivana Matoša, Čakovec
Martina Mikšaj, Zagreb
Marica Sedlar, Varaždin
Tomislav Stanić, Slavonski Brod
Goran Stokić, Zagreb
Ivan Vilović, Osijek
Mario Vukomanović, Osijek

Djelatnosti Društva

  • organiziranje i provođenje od Komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja;
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadležnoj komori;
  • predlaganje djelokruga rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine;
  • udruživanje u međunarodne asocijacije;
  • poticanje publicističke djelatnosti članova, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu;
  • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima;
  • suradnja sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu;
  • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Društva.