7. KONGRES HITNE MEDICINE MEDICINSKIH SESTARA I MEDICINSKIH TEHNIČARA
s međunarodnim sudjelovanjem
Vodice, Hrvatska, 22.-24. studeni 2023.

Kontakt

Copyright © 2022. eBurza Grupa. All rights reserved.