7. KONGRES HITNE MEDICINE MEDICINSKIH SESTARA I MEDICINSKIH TEHNIČARA
s međunarodnim sudjelovanjem
Vodice, Hrvatska, 22.-24. studeni 2023.

Organizatori

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

PREDSJEDNIK KONGRESA

Saša Balija

TAJNICA KONGRESA

Ana Stipetić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica

Marina Friščić

Članovi

Tomislav Bonić
Davorka Furdek
Martina Mikšaj
Igor Pelaić
Danko Premužić
Branka Tomljanović
Sandro Vidmanić

STRUČNI ODBOR

Predsjednik

Damir Važanić

Članovi

Ingrid Bošan – Kilibarda
Marino Čanađija
Kata Ivanišević
Biljana Kurtović
Livia Puljak

Copyright © 2022. eBurza Grupa. All rights reserved.