Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Edukacija

Saznajte sve o događanjima, edukaciji i novostima vezanim uz naše društvo hitne medicine.

logo
ONLINE predavanje "Transportni položaji"

Predavanje na temu "Transportni položaji" održat će dugogodišnji aktivni član HSDHM Goran Stokić, bacc.med.techn.spec. iz nastavnog središta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. P...

18.10.2021

logo
ŠKOLA HITNE MEDICINE 2. modul

Poštovane kolegice i kolege, u cilju boljeg zbrinjavanja hitnih bolesnika u Hrvatskoj je unazad nekoliko godina pokrenuta standardizirana edukacija za medicinske sestre i medicinske tehničare koji ...

Program - Škola hitne medicine 12.11.2021.

04.10.2021

ONLINE predavanje "Uloga medicinske sestre/tehničara kod RSI postupka"
ONLINE predavanje "Uloga medicinske sestre/tehnič...

HSDHM organizira još jedno online predavanje putem Zoom platforme! Tema obrađuje ulogu medicinske sestre/tehničara pri postupku brze intubacije u slijedu (eng. Rapid Sequence Intubation - RSI)...

07.04.2021

ONLINE predavanje "Korištenje brzih antigneskih testova u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi"
ONLINE predavanje "Korištenje brzih antigneskih t...

HSDHM nastavlja s organizacijom edukativnih online predavanja putem Zoom platforme. Ovaj put predavač je Emilija Lazarević, bacc. med. techn., mag. educ. rehab. iz Zavoda za hitnu medicinu Primor...

19.01.2021

Edukativno ONLINE predavanje "ABCDE pregled"
Edukativno ONLINE predavanje "ABCDE pregled"

HSDHM organizira drugo po redu edukativno online predavanje putem Zoom platforme. Predavač je Adis Keranović, dr. med. specijalist hitne medicine iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a govorit ...

23.11.2020

logo
ONLINE predavanje "Mehanizmi nastanka ozljeda"

Prijavite se na online edukativno predavanje "Mehanizmi nastanka ozljeda" koje će prezentirati dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med. Predavanje će se održati 9. studenog 2020. na online platform...

03.11.2020