Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Novosti

Saznajte sve o događanjima, edukaciji i novostima vezanim uz naše društvo hitne medicine.

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini
Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacij...

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine od 24. do 26. listopada 2014. u Krapinskim Toplicama održan...

27.11.2014

Trening za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice
Trening za dispečere medicinske prijavno-dojavn...

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine i HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu, a uz pozitivno rješenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, u Krapinskim Toplicama je 21. i 22...

24.11.2014

Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe
Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske ...

Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare održao se u Krapinskim Toplicama od 25. do 27. rujna 2014. Trening su, uz rješenje Hrva...

30.08.2014