Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Novosti

Saznajte sve o događanjima, edukaciji i novostima vezanim uz naše društvo hitne medicine.

logo
Trening obnove znanja i vještina za dispečere ...

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, a u suradnji s HLZ Hrvatskim društvom za hitnu medicinu, 27. ožujka 2015. održan je Trening obnove znanja i vještina za dispečere m...

30.03.2015

Trening izvanbolničke hitne medicinske službe
Trening izvanbolničke hitne medicinske službe

U Slavonskom Brodu od 10. do 12. travnja 2015. održan je Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe. Trening je okupio 11 liječnika i 20 medicinskih sestara/tehničara iz Zavoda z...

30.03.2015

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini
Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacij...

U Krapinskim Toplicama, od 6. do 8. ožujka 2015 održan je tečaj Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. S ciljem da unaprijede timski rad, tečaj su organizirali ...

09.03.2015

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine u europskom okruženju
Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine u euro...

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine (HSDHM) postalo je članica Europskog sestrinskog društva hitne medicine (EuSEN). Glavni cilj EuSEN-a je promicanje i unapređenje znanosti iz ovog podru...

08.03.2015

logo
Trening obnove znanja i vještina

Objavljeni su termini za treninge obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno – dojavne jedinice. Treninzi su namijenjeni medicinskim dispečerima koji su uspješno završil...

02.03.2015

Trening trijaže u odjelu hitne medicine
Trening trijaže u odjelu hitne medicine

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, a u suradnji s HLZ Hrvatskim društvom za hitnu medicinu u Zagrebu se od 21. do 22. veljače 2015. održao Trening trijaže u odjelu hit...

23.02.2015