Šola Urgence 2016

Šola Urgence 2016

U organizaciji Slovenskog združenja za urgentno medicine, na Bledu je održana Šola Urgence 2016 u razdoblju 01.- 03.prosinca 2016. Veliki broj zainteresiranih sudionika (doktora medicine, medicinskih sestara i tehničara, specijalizanata i studenata) okupio se na 4. Šoli Urgence. Ispred Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine sudjelovao je predsjednik udruge, s ciljem još bolje i kvalitetnije organizacije buduće Škole hitne medicine za medicinske sestre i tehničare – 4. modul koja se planira u 2017. godini.

Šola Urgence

Share This