PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednik:

Damir Važanić, mag.med.techn. , Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Dopredsjednica:

Davorka Furdek, m.s., Opća bolnica Karlovac, Objedinjeni hitnu bolnički prijam

Tajnik:

Saša Balija, bacc.med.techn., KBC Zagreb, Objedinjeni hitnu bolnički prijam

Upravni odbor:

Marijan Bašić, mag.med.techn.,  Zavod za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije

Joško Bilić, m.t., Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije

Marino Čanađija, mag.med.techn., Zavod za hitnu medicinu grada Zagreba

Marina Friščić, dipl.med.techn.,  Opća bolnica “Dr.T.Bardek” Koprivnica, Objedinjeni hitnu bolnički prijam

Milan Lazarević, dipl. med.techn., Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije

Mario Matoc, bacc.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Josip Medunić, bacc.med.techn., Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Perica Vucelić, bacc.med.techn.,  Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Delegati:

Samir Ćoralić, Zagreb

Marina Golub, Velika Gorica

Goran Hrg, Križevci

Kata Ivanišević, Rijeka

Valentina Kovaček, Koprivnica

Sanja Matanović, Gospić

Ivana Matoša, Čakovec

Martina Mikšaj, Zagreb

Marica Sedlar, Varaždin

Tomislav Stanić, Slavonski Brod

Goran Stokić, Zagreb

Ivan Vilović, Osijek

Mario Vukomanović, Osijek

Djelatnosti Društva su:

  • organiziranje i provođenje od Komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja,
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadležnoj komori,
  • predlaganje djelokruga rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine
  • udruživanje u međunarodne asocijacije
  • poticanje publicističke djelatnosti članova, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu,
  • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima
  • suradnja sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
  • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Društva.

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Jaruščica 9, Zagreb

MB: 4243340

OIB: 91858382873

e-mail: info.hsdhm@gmail.com

IBAN: HR4723600001102428483

Kako do nas?

hsdhm

Share This