PREDSJEDNIŠTVO

Predsjednik:

Damir Važanić, mag.med.techn. , Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Dopredsjednica:

Davorka Badovinac, m.s., Opća bolnica Karlovac, Odjel hitne medicine

Tajnik:

Goran Stokić, bacc.med.techn.,Zavod za hitnu medicinu grada Zagreba

Rizničar:

Dalibor Ivanešić, bacc.med.techn.,Opća bolnica Požega, Odjel hitne medicine

Upravni odbor:

Damir Važanić, mag.med.techn. , Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Davorka Badovinac, m.s., Opća bolnica Karlovac, Odjel hitne medicine
Zoran Ognjanović, Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Marijan Bašić, Zavod za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije
Dalibor Ivanešić, Opća bolnica Požega, Odjel hitne medicine
Perica Vucelić, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Goran Stokić, Zavod za hitnu medicinu grada Zagreba
Verica Alerić, Klinički bolnički centar Osijek, Odjel hitne medicine
Milan Lazarević, Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije

Djelatnosti Društva su:

  • organiziranje i provođenje od Komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja,
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članova nadležnoj komori,
  • predlaganje djelokruga rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine
  • udruživanje u međunarodne asocijacije
  • poticanje publicističke djelatnosti članova, tiskanje stručnih radova članova, izdavanje prigodnih publikacija sukladno zakonu,
  • suradnja sa srodnim Udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima
  • suradnja sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
  • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva Društva.

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

Jaruščica 9, Zagreb

MB: 4243340

OIB: 91858382873

e-mail: info.hsdhm@gmail.com

IBAN: HR4723600001102428483

Kako do nas?

hsdhm

Share This