Sudjelovanje na godišnjem stručnom sastanku HUMS-a

Sudjelovanje na godišnjem stručnom sastanku HUMS-a

Hrvatska udruga medicinskih sestara organizirala je godišnji stručni sastanak koji se održao od 2.-4. prosinca 2016. u Termama Sveti Martin. Na sastanak su, osim 28 stručnih društava koliko ih ukupno broji HUMS, bile pozvane i druge samostalne sestrinske udruge kako...
Šola Urgence 2016

Šola Urgence 2016

U organizaciji Slovenskog združenja za urgentno medicine, na Bledu je održana Šola Urgence 2016 u razdoblju 01.- 03.prosinca 2016. Veliki broj zainteresiranih sudionika (doktora medicine, medicinskih sestara i tehničara, specijalizanata i studenata) okupio se na 4....