Edukacijske vježbe trijaže u odjelu hitne medicine

U organizaciji Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine od 09.-10.11.2017. održati će se edukacijska vježba trijaže u odjelu hitne medicine, a 11.11.2017. edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u odjelu hitne medicine. Edukacija će se održavati u...

Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, HLZ Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, najavljujemo održavanje poslijediplomskog tečaja 1. kategorije koji će se održati 06.-08.10.2017. u Donjoj Stubici.